ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะและการตอบคำถาม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)