ติดต่อคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

technology

ที่ตั้ง : ตึกวิศวกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศุนย์สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง

จังหวัด : จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ : 41000

โทรศัพท์ : 042-211040 ต่อ 1612,1613

โทรศัพท์มือถือ : 087-4372707

อีเมล : info_technology@udru.ac.th

เว็บเพจ : คณะเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : http://techno.udru.ac.th/